zhemchuzh-erev-3-goda
"Zhemchuzhina of Yerevan", 3 year common brandy
: 40 %
Volume: 0,1L; 0,5L
zhemchuzh-erev-3-goda
zhemchuzh-erev-100-gram-3-goda
zhemchuzh-erev-5-let1
"Zhemchuzhina of Yerevan”, 5 year common brandy
: 40 %
Volume: 0,5L
zhemchuzh-erev-5-let1
zhemchuzh-erev-7-let
"Zhemchuzhina of Yerevan", 7 year common brandy
: 40 %
Volume: 0,1L; 0,5L
zhemchuzh-erev-7-let
zhemchuzh-erev-100-gram-7-let